Qingdao Weichang Industry And Trade Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $458,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: 2019 Mexico Wood
  Ngày tham dự: 2019 .1
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: MX
  Tên triển lãm thương mại: 2018 Myanmar wood
  Ngày tham dự: 2018 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: MM
  Tên triển lãm thương mại: 2018 India wood
  Ngày tham dự: 2018 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: IN
  Tên triển lãm thương mại: 2017 VIETNAM WOOD
  Ngày tham dự: 2017 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: VN
  Tên triển lãm thương mại: 2017 Dubai Wood Show
  Ngày tham dự: 2017 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AE
Gửi email cho nhà cung cấp này