Qingdao Weichang Industry And Trade Co., Ltd.
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $308,000
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  ชื่องานแสดงสินค้า: 2019 Mexico Wood
  วันที่เข้าร่วม: 2019 .1
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: MX
  ชื่องานแสดงสินค้า: 2018 Myanmar wood
  วันที่เข้าร่วม: 2018 .11
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: MM
  ชื่องานแสดงสินค้า: 2018 India wood
  วันที่เข้าร่วม: 2018 .3
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: IN
  ชื่องานแสดงสินค้า: 2017 VIETNAM WOOD
  วันที่เข้าร่วม: 2017 .10
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: VN
  ชื่องานแสดงสินค้า: 2017 Dubai Wood Show
  วันที่เข้าร่วม: 2017 .3
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: AE
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้